Organizacja i obsługa pozwów zbiorowych | pozwijgo.pl

Każdy, kogo spotka nieuprawnione działanie instytucji lub podmiotu gospodarczego powinien zorientować się czy jest jedynym poszkodowanym. Jeśli pewne działania powstały na szkodę większej grupy osób, warto rozważyć wniesienie pozwu zbiorowego. Siła takiego działania będzie zdecydowanie większa, a jego koszty rozłożą się na wielu pozywających. Ponadto sądy z pewnością do pozwów zbiorowych będą odnosić się z większą uwagą i zaangażowaniem. 

Dlatego coraz częściej słyszy się o zbiorowym sprzeciwie klientów wobec wątpliwych praktyk banków, firm dostarczających różnorodne usługi, czy działań niektórych instytucji. Istnieje coraz więcej kancelarii prawnych, które są na tyle dobrze zorganizowane, iż potrafią sprawnie obsłużyć dużą liczbę klientów i przygotować się sprawnie do procesu lub negocjacji z podmiotem, który wyrządził zbiorową szkodę.